Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det utvecklades av företaget Nvidia (nvidia.com) i samarbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidareutveckling sker sedan 2012, och Nvidia rekommenderar andra språk (se länk). – Programspråket liknade C och kompilerades. Det arbetade direkt mot grafikprocessorn. Specifikationen av Cg är offentlig, och språket får användas fritt av den som fortfarande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]