ljussättning

(ray tracing) – även: strålgångsberäk­ning – i datorgrafik: beräkning av hur ljuset faller i digitalt tecknade bilder (rörliga bilder och stillbilder). Både primärstrålar (direkt från ljuskällan) och sekundärstrålar (reflekterat ljus) beräknas. Ljussättning gör att bilden får skuggor och dagrar, reflexer, spegelbilder, glitter, dis och bränn­ytor. Det utgår från de ljuskällor som finns i bilden, eller som är underför­stådda (solen kan ju skina på motivet även om den inte är i bild). Det är en simulering av hur ljusstrål­arna skulle bete sig i en verklig miljö, och förut­sätter att bilden bygger på ett tredimension­ellt under­lag. Ljussätt­ning ingår ofta i rendering. – Jämför med den enklare tekniken ray casting. – Termen strålgångsberäkning används också i akustik i motsvarande betydelse.

[bildbehandling] [datoranimering] [ändrad 6 oktober 2020]