ljussättning

(ray tracing) – även: strålgångsberäk­ning – i dator­grafik: beräk­ning av hur ljuset faller i digitala bilder (rörliga bilder och still­bilder). Både primär­strålar (direkt från ljuskällan) och sekundärstrålar (reflekterat ljus) be­räk­nas. Ljussättning gör att bilden får skuggor och dagrar, reflexer, spegel­bilder, glitter, dis och bränn­ytor. Det utgår från de ljus­källor som finns i bilden, eller som är under­för­stådda (solen skiner ju även om den inte är i bild). Det är en simul­ering av hur ljus­strål­arna skulle bete sig i en verklig miljö, och förut­sätter att bilden bygger på ett tre­dimen­sion­ellt under­lag. Ljus­sätt­ning ingår ofta i rendering. – Jämför med den enklare tekniken ray casting. – Termen strålgångsberäkning används också i akustik i motsvarande betydelse.

[bildbehandling] [datoranimering] [ändrad 14 augusti 2017]