brännyta

(caustics) – ljuseffekt, ofta i form av en skimrande ring, som uppstår när ljus reflekteras från en ojämn yta eller passerar genom till exempel ett vattenglas. Ordet brännyta anknyter till brännpunkt. På svenska finns också ordet kaustika. Vissa program för datorgrafik kan (genom ljussättning) rita realistiska brännytor.

[grafik] [ändrad 20 november 2019]