transmedia

om information, spel, underhållning som förmedlas genom flera medier. – Samma berättelse och samma figurer kan förekomma i en film, ett datorspel, en bok och som leksaker eller samlarföremål. – Engelska transmedia används i denna betydelse oftast som adjektiv och kan översättas med transmedial. (Se också crossmedia.) För transmedia storytelling, se transmedialt berättande. – Ordet transmedia myntades 1991 av den amerikanska professorn Marsha Kinder (marshakinder.com) i boken Playing with power in movies, television, and video games (länk).

[konst och litteratur] [publicering] [spel] [ändrad 10 augusti 2021]

MMOG

Massive multiplayer online game – datorspel som tusen­tals personer via internet samtidigt kan spela med varandra i en gemensam, beständig virtuell värld. – Om spelet påminner om rollspel talar man om massive multiplayer online role-playing game, MMORPG.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 12 juli 2017]

MMORPG

massive multiplayer online role-playing game – dator­spel som har formen av ett rollspel, och som har många deltagare som spelar mot varandra genom internet.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 30 juni 2017]

simming

  1. – allmänt: kort för simulating – simulering;
  2. – deltagande i textbaserat rollspel på internet. Spel kallas för sim och en deltagare kallas för simmer. Simming kallas också för online role-playing. – Se Role Play Wiki (länk);
  3. – att spela Flight Simulator, Sim City eller annat datorspel med sim i namnet;
  4. – i datorgrafik: avbildning av naturliga fenomen som vind och vågor på ett natur­troget sätt.

[datoranimering] [spel] [språktips] [ändrad 17 september 2019]

multi-user dungeon

(MUD) – virtuell värld på nätet för rollspel eller andra aktivi­teter med många deltag­are. – En MUD är tradition­ellt textbaserad. Miljön beskrivs alltså i ord, och all inter­aktion mellan deltag­arna sker med skrivna meddelanden. Ordet dungeon – fängelse­håla i benämningen kommer troligen från roll­spelet Dragons and dungeons. – MUD är en föregångare till MUSH (multi‑user shared hallucinations) och de grafiska MMORPG.

[spel] [ändrad 8 november 2018]

in character

ic – i rollspel på internet: i rollen – man talar som den figur man före­ställer. Alterna­tivet är ooc (out of character).

MUSH

multi-user shared hallucination, alternativt: …hack, …holodeck eller …habitattextbas­erat socialt forum där många använd­are samtidigt agerar i en fiktiv värld. Alltså ett slags rollspel på nätet. Till skillnad från i liknande spel (se MMORPG) har deltag­arna i en MUSH möjlig­het att ändra och lägga till saker i den gemen­samma miljön. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 8 november 2018]

levande rollspel

(live action role-playing game, förkortat LARP) – teaterliknande rollspel där deltag­arna klär sig och agerar som sina roll­figurer, men där hand­lingen till stor del är improvi­serad. Levande rollspel framförs vanligt­vis inte för publik. Kallas ofta för lajv, av live, och att vara med kallas för att lajva. Deltag­arna kallas för lajvare. På engelska talar man om larping. – Po­pu­lar­i­teten för levande rollspel de senaste decen­ni­erna beror troligen på in­spi­ra­­tion från rollspelen på internet, se till exempel MMORPG, men liknande spel och lekar har naturligt­vis existerat länge. – Levande rollspel är en typ av levande spel.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]

rollspel

(role-playing game, RPG) – spel där deltagarna föreställer olika figurer och improvi­serar en handling efter givna förutsättningar och regler. – Roll­spel kan vara sällskapsspel som spelas runt ett bord, men det finns också rollspel som spelas på internet, tidigare även på andra datornät. De äldsta rollspelen på datorer var textbaserade, det vill säga att all information kom som text – det fanns inga bilder eller animeringar. Senare datorbaserade rollspel är grafiska, och skillnaden mellan internetbaserade datorspel för flera deltagare och rollspel i traditionell bemärkelse är inte alltid så stor. Ett renodlat rollspel är dock ingen tävling där man kan vinna eller förlora. – Levande rollspel framförs med kostymer och rekvisita som improviserad teater. Om det viktigaste är dräkterna talar man om cosplay.

[spel] [ändrad 6 januari 2021]

Gizmondo

en spelkonsol från företaget Tiger Telematics, såld 2005—2006. – Gizmondo blev mest känt för skandalerna runt Tiger Telematics, som grundades av svensken Carl Freer, och som hade flera medlemmar av den kriminella så kallade Uppsala­maffian i ledningen. Det bör påpekas att spelkonsolen var en riktig produkt, även om den hade kvalitets­problem. Men i september 2005 avslöjade Aftonbladet att Stefan Eriksson (”Tjock‑Steffe”), Peter Uf (”Pricken”) och Johan Enander, som tillsammans med Freer utgjorde företagets ledning, alla hade avtjänat långa fängelsestraff i Sverige. Samtliga, inklusive Freer, lämnade då företagsledningen. Senare avslöjades att även Carl Freer var straffad för grovt bedräg­eri. – Eriksson greps i februari 2006 i Kalifornien när han hade kraschat en ovanligt dyr Ferrari. Han åtalades där i april 2006 för förskingring, bilstöld, rattfylleri, kokaininnehav och olaga vapen­innehav. Carl Freer åtalades något senare i Kalifornien för att ha utgett sig vara polis, för osant intygande och olaga vapen­innehav. Enander återvände 2006 till Sverige för att sitta av ett fängelse­straff. – Spelkonsolen Gizmondo fick aldrig fotfäste på marknaden, och skandalerna gjorde den osäljbar, så i januari 2006 gick företaget i konkurs. Konkursboet hade stora skatte­skulder i Storbritan­nien. – Freer, Ericsson och Uf var sedan på olika sätt inblandade i mobil­operatören Xero Mobile, vars verk­sam­het upp­hörde efter att förhandlingar med engelska Rok Enter­tain­ment om uppköp avbröts i början av 2008. Carl Freer lämnade Xero och startade 2008 företaget Blowfishworks. – Teater­pjäsen Tjock‑Steffe, som mest handlar om Gizmondo, hade 2015 premiär på Uppsala stadsteater, se artikel i Computer Sweden: länk. – Radiodokumentär från 2011: länk.

– In English: Gizmondo was a gaming console from the company Tiger Telematics. It was sold 2005 to 2006. It is known mostly because of the scandals involving the owners of the company. It was, however, a real product, although there were quality issues. – Tiger Telematics was founded by the Swede Carl Freer and included members of the criminal so-called Uppsala mafia in its management. In 2005, it was revealed that three members of Tiger Telematics’s board of directors, Stefan Eriksson (”Tjock-Steffe” = ”Fat Steve”), Peter Uf (”Pricken” = ”The Dot”) och Johan Enander all had served long prison sentences in Sweden. The three of them, and also Carl Freer, then left the board. It was later revealed that Carl Freer too had done time for fraud. In February, 2006, Stefan Ericsson was arrested by the police in California after having totalled a very expensive Ferrari. He was then charged with embezzlement, grand theft auto, drunk driving, possession of cocaine and illegal possession of firearms. Carl Freer was then, also in California, charged with impersonating a police officer, giving false testimony and illegal possession of firearms. And in 2006, Johan Enander returned to Sweden to finish his term in prison. – The Gizmondo console never caught on, and the scandals surrounding the brand made it unsellable, so in January 2006, Tiger Telematics went bankrupt with big unpaid debts, especially in the UK. – Freer, Ericsson and Uf were later in various ways involved in the mobile phone operator Xero Mobile, no longer in business after acquisition negotiations with British Rok Entertainment were cancelled in early 2008. – Carl Freer left Xero and in 2008 started a company called Blowfishworks. – A theatre play called Tjock‑Steffe opened at the Uppsala city theatre in 2015. – For more summaries in English, please click at this link.

[nerlagt] [rättsfall] [spel] [ändrad 11 mars 2020]