MUSH

multi-user shared hallucination, alternativt: …hack, …holodeck eller …habitattextbas­erat socialt forum där många använd­are samtidigt agerar i en fiktiv värld. Alltså ett slags rollspel på nätet. Till skillnad från i liknande spel (se MMORPG) har deltag­arna i en MUSH möjlig­het att ändra och lägga till saker i den gemen­samma miljön. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 8 november 2018]