multi-user dungeon

(MUD) – virtuell värld på nätet för rollspel eller andra aktivi­teter med många deltag­are. – En MUD är tradition­ellt textbaserad. Miljön beskrivs alltså i ord, och all inter­aktion mellan deltag­arna sker med skrivna meddelanden. Ordet dungeon – fängelse­håla i benämningen kommer troligen från roll­spelet Dragons and dungeons. – MUD är en föregångare till MUSH (multi‑user shared hallucinations) och de grafiska MMORPG.

[spel] [ändrad 8 november 2018]