transmedia

om information, spel, underhållning som förmedlas genom flera medier. Samma berättelse och samma figurer kan förekomma i en film, ett datorspel, en bok och som leksaker eller samlarföremål. – Engelska transmedia används i denna betydelse oftast som adjektiv och kan översättas med transmedial. (Se också crossmedia.) För transmedia storytelling, se transmedialt berättande. – Ordet: Transmedia myntades 1991 av den amerikanska professorn Marsha Kinder (länk) i boken Playing with power in movies, television, and video games.

[konst och litteratur] [publicering] [spel] [ändrad 16 december 2019]