levande spel

(live games) – spel där deltagarna agerar kroppsligen på olika sätt. De rör på sig, klär ut sig och spelar roller. Levande roll­spel är en vanlig typ av levande spel, men det finns andra, till exempel paint­ball.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]