in character

ic – i rollspel på internet: i rollen – man talar som den figur man före­ställer. Alterna­tivet är ooc (out of character).