textbaserad

(text-based) – om användargränssnitt: med enbart text, närmare bestämt sådan text som kan skrivas på tangentbord.