konsol

  1. spelkonsol (game console) – dator som har byggts speciellt för dator­spel. Till exempel Nintendo, Playstation och Xbox;
  2. administratörsgränssnitt, administratörs­terminal. – I äldre stordator– och minidator-system var det systemadmi­ni­stra­törens terminal som kallades för konsol. Det hette så för att dator­systemets komponenter monterades på konsoler i hyll­system. Beteckningen konsol knöts då till systemadministratören, och blev senare beteckning på den terminal som systemadministratören råkade ha loggat in från. Även fri­stående Unix‑datorer har ibland kallats för konsoler, efter­som deras användare är sin egen system­administratör. – Numera är ”console” ett administratörsgränssnitt: ett eller flera fönster med grafiskt användargräns­snitt som systemadministratören gör inställningar i och över­vakar driften från. – Språkligt: Observera stavningen: en konsol, den konsolen, flera konsoler. – På engelska: console.

[it-system] [minidatorer] [spel] [stordatorer] [ändrad 4 juni 2019]

Dagens ord: 2016-11-11