konsol

  1. – spelkonsol (game console) –– dator som har byggts speciellt för dator­spel. Till exempel Nintendo, Play­station och Xbox;
  2. administratörsgränssnitt, administratörs­terminal. – I äldre stordator– och minidator-system var det system­admi­ni­stra­törens terminal som kallades för konsol. Det hette så för att dator­systemets komponenter monterades på konsoler i hyll­system. Beteckningen konsol knöts då till system­admi­ni­stra­tören, och blev senare beteckning på den terminal som system­administratören råkade ha loggat in från. Även fri­stående Unix­datorer har ibland kallats för konsoler, efter­som användaren är sin egen system­administratör. – Numera är ”console” ett administratörs­gräns­snitt: ett eller flera fönster med grafiskt användar­gräns­snitt som system­admi­ni­stra­tören gör inställningar i och över­vakar driften från. –– Språkligt: Observera stavningen: en konsol, den konsolen, flera konsoler. – På engelska: console.

Dagens ord: 2016-11-11