transmedialt berättande

(transmedia storytelling) – förmedling av samma berättelse i flera medier: datorspel, filmer, böcker. (Se trans­media och crossmedia.) – Berättelsen utspelar sig ofta i en fiktiv värld. Dessutom ska pub­liken inte bara vara passiva betraktare, utan vara med i den fiktiva världen genom att spela datorspelet (som bör vara ett rollspel). Den fiktiva världen bör också vara genom­arbetad enligt samma mönster som Sagan om ringen och Stjärnornas krig, även om ingen av just dem var tänkta som transmediala berätt­elser. Den ameri­kanska professorn Henry Jenkins (länk) använde begreppet transmedia story­telling 2003 i den betyd­else som används här. –  Se denna artikel i MIT Technology Review.

[konst och litteratur] [publicering] [spel] [ändrad 14 november 2018]

Dagens ord: 2012-12-20