levande rollspel

(live action role-playing game, förkortat LARP) – teaterliknande rollspel där deltag­arna klär sig och agerar som sina roll­figurer, men där hand­lingen till stor del är improvi­serad. Levande rollspel framförs vanligt­vis inte för publik. Kallas ofta för lajv, av live, och att vara med kallas för att lajva. Deltag­arna kallas för lajvare. På engelska talar man om larping. – Po­pu­lar­i­teten för levande rollspel de senaste decen­ni­erna beror troligen på in­spi­ra­­tion från rollspelen på internet, se till exempel MMORPG, men liknande spel och lekar har naturligt­vis existerat länge. – Levande rollspel är en typ av levande spel.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]