identity and access management

identitets- och åtkomsthantering – system för att reglera vilka användare som ska ha tillgång till en organisations it‑nät­verk och vilka resurser varje enskild användare ska få komma åt. – Som resurser räknas infor­ma­tion, tjänster och hårdvara i nätverket. – Förkortas IAM – förkortningen används också på svenska. – Syftet är att man enkelt ska kunna lägga till och ta bort användare ur nätverket, att kunna överblicka vilka använd­are det finns och vad var och en av dem får och inte får göra samt att snabbt kunna ändra deras behörigheter, till exempel när någon byter arbetsuppgift. – Det ska inte finnas mer än ett system i nätverket för att tilldela användare användarnamn, lösenord och behörigheter. – Ett IAM‑system ger också möjlighet till samlad ­­inlogg­ning, det vill säga att en användare bara ska behöva logga in en gång för att få tillgång till alla resurser som hon har rätt att använda i nätverket. – Se också Customer identity access management (CIAM) – kundidentitetshantering.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 17 augusti 2021]