identity and access management

(förkortat IAM – förkortningen används också på svenska) – system för att fast­ställa vilka användare som har tillgång till en orga­ni­sa­tions it‑nät­verk och vilka resurser varje användare ska få komma åt. Som resurser räknas infor­ma­tion, tjänster och hårdvara i nätverket. – Syftet är att enkelt kunna lägga till och ta bort användare ur nätverket, att kunna överblicka vilka använd­are det finns och vad var och en av dem får och inte får göra samt att snabbt kunna ändra deras behörigheter, till exempel när någon byter arbets­­uppgift. Det ska inte finnas mer än ett system i nätverket för att tilldela användare användarnamn, lösenord och rättigheter. Ett IAM‑system ger också möjlighet till samlad ­­inlogg­ning, det vill säga att en användare bara ska behöva logga in en gång för att få tillgång till alla resurser som hon har rätt att använda i nätverket.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 7 maj 2021]