tvåfaktorsautentisering

identitetskontroll (autentisering) med hjälp av två skilda former av in­forma­tion, till exempel ett kort och ett lösen­ord. Alltså som i en uttags­auto­mat med något man har (kortet) och något man vet (pin­koden). Var för sig är kortet och pin­koden oan­vänd­bara. Med mobilt bank-id används din smarta mobil med en app och en pinkod. På engelska: two-factor authenti­cation, förkortat 2FA. Se också fler­faktors­autenti­sering.

Dagens ord: 2014-09-20