access

åtkomst, tillgång, access, behörighet – möjlighet att hämta och läsa information eller att använda utrustning i dator, program eller nätverk; rätt att komma åt viss information (eller resurser) i ett datorsystem eller nätverk –– accessa –– komma åt, ha tillgång, ansluta till. –– Se också Datatermgruppen (länk):

  1. – den tekniska anslutningen, se till exempel accessnät;
  2. – den process som hittar, läser och hämtar data, till exempel i termer som access­tid;
  3. rättighet att komma åt resurser (nät­verk, data­baser, filer, servrar, webbsidor). ”Har du access till data­­basen?”” kan antingen betyda ””Har du behörighet att använda data­­basen?”” eller (tekniskt) ””Kommer du åt databasen?””;
  4. – tillgång till information eller andra resurser, som i open access, se öppen tillgång;
  5. Access –– japanskt företag (länk), utvecklare av det nerlagda Garnet OS†, tidigare känt som Palm OS†.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 13 januari 2018]