pivotering

 1. – i kalkylark: se pivåtabell;
 2. Bild av en svängtapp, ett slags beslag.
  Ursprunglig betydelse.

  – i it-säkerhet: pivoting – att ta sig vidare i ett nätverk som man har tagit sig in i på ett otillåtet sätt. – Ordet: Kommer via engelska från franska pivot, sväng­tapp, för­svens­kat till pivå. Det svenska verbet är pivotera – röra sig i cirkel (runt en tapp eller axel). – Se också (to) pivot.

[it-säkerhet] [kalkylark] [ändrad 17 november 2018]

kalkylark

program för beräk­ningar, utformat som ett rutnät. Rutorna kallas för celler. I varje cell kan det finnas ett fast tal som an­vända­ren har skrivit in, eller en formel som räknar ut ett tal utifrån värden i andra celler. Det kan också finnas text och logiska opera­tioner. Efter­som detta fungerar i flera led kan an­vända­ren genom att ändra ett enda in­matat värde i ett kalkyl­ark starta en kedje­reak­tion, där många andra värden, som beror på formler, räknas om auto­matiskt. – Det första kalkyl­arket var Visi­Calc som utvecklades 1978—79 för Apple II. Kalkyl­arket slog då igenom blixt­snabbt (se killer application), och är sedan länge oum­bär­ligt på kontor. Sedan mitten av 1990‑talet är Micro­soft Excel det domi­ne­rande kalkyl­arket. Tidiga­re ledde Lotus 1‑2‑3. – På engelska: spreadsheet.

[kalkylark] [ändrad 17 november 2018]

ZigZag

Bokstaven Z ritad som en omöjlig figur sammansatt av block.
En av Oscar Reuterswärds ”omöjliga figurer”? Nej, märket för Ted Nelsons Zigzag.

ett system för att åskådliggöra och bearbeta relationer mellan data, utvecklat av Ted Nelson. – Zig­Zag ger stor flex­i­bi­li­tet jämfört med kalkyl­ark, hier­ark­iska data­baser och re­la­tions­data­baser. Alla dessa kan realiseras som special­fall av ZigZag, liksom många andra struk­turer och kom­bi­na­tion­er av strukturer. Liksom kalkylark består ZigZag av celler, men i ZigZag behöver cellerna inte bara bilda ett rutnät på en plan yta, utan kan bilda andra former: de kan ha ett valfritt antal grannar och kan sättas samman i olika former, inte nödvändigtvis rätlinjigt ordnade. Celler kan till exempel bilda en slinga där den understa cellen sitter ihop med den översta. – Läs mer här.

[databaser] [kalkylark] [ändrad 25 oktober 2018]

pivåtabell

(pivoting table) – i kalkylark: tabell där kolumner och spalter kan byta plats och flyttas mellan lodrätt och vågrätt. Alla data bibehålls, och beräkningar görs om vid behov. Efter­som lodrätt och vågrätt kan byta plats säger man att tabellen pivoterar. Det är en vanlig finess i kalkylark. I pivåtabeller kan man också gruppera om hierarkiska indelningar: i stället för att varje år delas in i månader kan man med ett par musklick spalta upp varje månad i år. (Praktiskt om man vill överblicka säsongsvariationer.) Det första kalkylarket med pivåtabeller, lanserat 1991, var Lotus Improv, som utvecklades för NeXT‑datorn. (Läs mer om Lotus Improv i Wikipedia.) Finesserna från Improv, som lades ner med Next, infördes senare i Lotus 1‑2‑3 och i Microsoft Excel.

[kalkylark] [ändrad 17 november 2018]

VisiCalc

Skärmdump från Visicalc. Blå tecken mot svart bakgrund. Liknar en utskrift från en räknemaskin.
Urkalkylarket.

det första kalkylarket. – Visi­Calc utvecklades för Apple II av Dan Bricklin (länk) och Bob Frankston (länk). Pro­grammet kom 1979, och anses vara det program som för­vand­lade hem­datorn från en hobbygrej till ett seriöst verktyg. Det kom också versioner för IBM PC, Commodore och Atari. – VisiCalc såldes i 700 000 exemplar. Till­verk­ningen lades ner 1983. Då hade Visicalc fått kon­kur­rens av Lotus 1‑2‑3, som allmänt ansågs mer kraftfullt och enklare att hantera. – En körbar version av Visicalc från 1982 för pc kan laddas ner här. – Läs mer om Visicalc på Dan Brick­lins webbsidor.

[it-historia] [kalkylark] [nerlagt] [ändrad 21 april 2018]

cell

 1. Cell – avvecklad processor för datorer och konsument­­elektronik, utvecklad av IBM, Sony och Toshiba. Den till­­verkades kom­mersi­ellt i olika utföranden från 2005, men 2009 meddelade IBM att kon­struk­tionen skulle avvecklas, men ersättas av nya, liknande arkitekturer. (Se intervju i Ars Technica.) Processorn användes i Sonys PlayStation fram till 2013. – Cell var en fler­­kärnad 64-bitars­processor. Kärnorna byggde på IBM:s Power‑processorer. – Cell var av­sedd för flera operativ­­system, och anpassad för uppspelning av video och musik. Den kallades ibland för STI Cell pro­cessor efter de tre före­tagen som har utvecklat den. Det fullständiga namnet var Cell broadband engine, förkortat CBE;
 2. – se cellphone och cellular;
 3. – se minnescell;
 4. – ruta i kalkylark – en cell kan innehålla ett tal, text eller en matematisk formel;
 5. – se cellautomat.

[kalkylark] [minnen] [mobiltelefoner] [nerlagt] [processorer] [ändrad 23 april 2018]