data mart

”datatorg” – del av en organisations data, till­gäng­lig för anställda som kan ha behov av dem. Det kan vara data som behövs för vissa arbets­upp­gifter eller som handlar om ett speciellt ämne. – Man skiljer mellan data mart och data ware­house, på svenska infor­mations­lager. Enkelt ut­tryckt är en data mart en del av ett infor­mations­lager. Ett annat sätt att beskriva det är att ett infor­mations­lager är ett sätt att hantera befintliga data som gäller organisa­tionen som helhet, medan data marts är ut­form­ade för användarnas varierande behov. – Mart är en ner­sliten form av engelska market i betydelsen torgmarknad, mässa. Ordet mart används också om informa­tion som är spridd mer eller mindre plan­löst i en organisa­tion – se spread­mart.

[databaser] [informationshantering] [ändrad 4 november 2019]