data mart

”datatorg” – del av en organisations data, tillgäng­lig för anställda som kan ha behov av dem. Det kan vara data som behövs för vissa arbetsuppgifter eller som handlar om ett speciellt ämne. – Man skiljer mellan data mart och data warehouse, på svenska informations­lager. Enkelt uttryckt är en data mart en del av ett informationslager. Ett annat sätt att beskriva det är att ett informationslager är ett sätt att hantera befintliga data som gäller organisationen som helhet, medan data marts är utformade för användarnas varierande behov. – Mart är en nersliten form av engelska market i betydelsen torgmarknad, mässa. Ordet mart används också om information som är spridd mer eller mindre planlöst i en organisation – se spreadmart.

[databaser] [informationshantering] [ändrad 4 november 2019]