spreadmart

(sarkastiskt) – ett kalkylark (spreadsheet) som finns i många, tyvärr något olika, versioner i samma organisation. Mart i betydelsen samling av data.

[kalkylark] [ändrad 17 november 2018]