tvåvägsjustering

(breakback) – en funktion i några kalkylark: användaren kan ändra resultatet av en beräkning, varpå kalkylarket ändrar de tal som beräkningen bygger på så att beräkningen stämmer. – Tvåvägsjustering är praktiskt när man gör prognoser, budgetar och simuleringar och lätt vill kunna pröva olika nivåer. Enkelt exempel: om posten Totalkostnader i budgeten (tolv miljoner) definieras som summan av kostnaderna i tre distrikt (fyra miljoner vardera) kan man, med tvåvägsjustering, direkt ange att Totalkostnader ska minskas till nio miljoner. Kalkylarket räknar då automatiskt om de tre distriktens kostnader så att summan blir rätt, alltså till tre miljoner vardera. Vid behov görs justeringen i flera led. (I ett äldre kalkylark hade det varit nödvändigt att ändra värdet för varje distrikt manuellt.) Tvåvägsjustering behöver inte slå ut förändringen jämt över posterna, utan kan fördela skillnaden ojämnt enligt regler som användaren anger. Användaren kan också ange att vissa poster ska vara oförändrade.

[kalkylark] [ändrad 14 oktober 2018]