XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software-as-a-service (SaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver äga är persondatorer och internetanslutning.

[as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

xRAN

extensible radio access network – satsning på att göra den tekniska infrastrukturen för mobila kommunikationer standardiserad och konkurrensutsatt. – Ett mål är att att göra de tekniska specifikationerna för komponenterna i mobilnätverk öppna för att på så sätt öka möjligheterna till konkurrens. Utrustningen ska delas upp i moduler med öppna gränssnitt, så att en operatör ska kunna köpa en modul från en tillverkare och en annan modul från en annan tillverkare, och de ska fungera ihop. I möjligaste mån ska man kunna använda vanliga servrar. – Projektet xRAN inleddes i oktober 2016. – Branschorganisationen xRAN Forum gick i april 2018 upp i O‑RAN. – Se xran.org (nerlagd i mars 2019, arkiverad).

[förkortningar på X] [mobilt] [sammanslaget] [ändrad 18 mars 2019]

XLink

(förkortning för XML linking language) – en del av XLL (eXtensible linking language), som är knutet till XML. – XLink gör att man kan ange vad som ska hända när man klickar på en länk i ett doku­ment. Man kan ha en vanlig länk. Men man kan också låta texten eller bilden som man länkar till integreras i dokumentet eller visa det i en ram eller ett särskilt fönster. – Se också XPointer. – De två teknikerna kan kombi­neras. Man kan med XLink och XPointer lätt skapa en webbsida som sätts samman enbart av delar av andra doku­ment. – Läs mer på W3C:s webbsidor (länk, från 2010).

[förkortningar på X] [webbpublicering] [ändrad 23 juni 2017]