tvOS

operativsystemet för Apple TV. Det har funnits sedan 2015. Version 11, som visades upp på WWDC i juni 2017, var en kraftigt omarbetad version, avsedd för fjärde generationen av Apple TV och följande generationer. tvOS är en anpassad variant av iOS. Det är möjligt för utomstående att utveckla appar för tvOS. De kan köpas eller laddas ner från App Store. Appar för tvOS är främst sådana som visar tv-program, video och spel, men även till exempel sociala medier kan hanteras i tvOS. – Läs mer på Apples webbsidor.

[ios med flera] [radio och tv] [ändrad 12 juni 2017]

refresh

om bildskärmar: uppdatering – alltså uppritande av en komplett bild på bildskärmen, med eller utan ändringar. (Även när bilden på bildskärmen förblir oförändrad måste den ritas upp många gånger i sekunden, annars blir bildskärmen svart). Termen kan också användas i motsvarande be­tyd­else om annat, till exempel om data från mätinstrument. – Refresh rateuppdateringsfrekvens (när det gäller datorer). Refresh rate brukar ha högre frekvens än frame rate: varje bild (frame) visas nämligen vanligtvis två eller tre gånger (alltså exakt samma bild) innan den byts ut mot nästa bildruta. På bildskärmar är upp­dateringsfrekvensen minst 60 hertz, ofta 100 hertz eller mer. När det gäller tv‑apparater (och även bildskärmar) används termerna (bild-)repe­ti­tions­frekvens och, förr, upp­frisk­ningsfrekvens.

[bildskärmar] [videoteknik] [ändrad 11 juni 2017]

casting

  1. – i ord som broadcasting: utsändning. För ett antal ord på -casting, klicka här;
  2. type casting – utbyte av en datatyp mot en annan för en eller flera uppgifter;
  3. – andra betydelser: gjutning, rollbesättning, casting (fiskesport) med flera.

– Verbet to cast är samma som svenska att kasta, men det är numera ovanligt i den betydelsen.

[datakommunikation] [programmering] [radio och tv] [språktips] [ändrad 9 november 2019]

Fios

Verizon Fios – ett amerikanskt fibernätverk för internet, telefoni och tv direkt till abonnent. Nätverket ansluter alltså fibernätet direkt till bostäderna. Fios drivs av Verizon (länk) och har funnits sedan 2005. Nätet hade 2016 fem miljoner abonnenter. – Se fios.verizon.com.

[optisk dataöverföring] [telefoni] [ändrad 22 augusti 2019]

Öppet arkiv

SVT:s urval av äldre tv-program som kan ses när som helst gratis på webben. På grund av minskad budget kommer utbudet att minska och förändras oftare med början 2016. – Se oppetarkiv.se.

– In English: Öppet arkiv (”Open archive”) is a selection of archived TV programs from Swedish television (SVT), available for watching on the web. – For more summaries in English, please click at this link.

[arkiv och bibliotek] [radio och tv] [ändrad 19 februari 2016]

frekvenstilldelning

beslut att bestämda radiofrekvenser ska reserveras för vissa ändamål. Även: att vissa företag eller andra aktörer får ensamrätt till vissa frekvenser, eller att vissa frekvenser får användas fritt. Detta gäller inte bara för ”vanlig radio” (rundradio), utan också för tv, mobiltelefoni, wi-fi, trådlös utrustning, kommunikationsradio och annat. – Frekvenstilldelning sköts i Sverige av PTS. Eftersom radiovågor går över gränser måste det dessutom samordnas internationellt. – På engelska: frequency allocation. – Se också spektrumförvaltning.

[radio och tv] [trådlöst] [ändrad 11 oktober 2018]

white spaces

– oanvända radiofrekvenser –

  1. – frekvensområden som avsiktligt lämnats oanvända mellan frekvensområden för att undvika interferens;
  2. – frekvensområden som har reserverats för ett visst ändamål, men som har blivit lediga.

– Under 2008 pågick i USA en strid om white spaces allocation. Det gällde ett antal radiofrekvenser mellan 54 och 698 megahertz, tidigare använda för tv-sändningar. De hade blivit lediga på grund av övergången till digital-tv. Ett antal dataföretag ville att FCC skulle tillåta att de lediga frekvenserna användes till trådlös internetkommunikation. Detta mötte protester från scenartister som redan använder samma frekvenser för trådlösa mikrofoner. I november 2008 beslöt FCC att frekvenser avsedda för television får användas för trådlös dataöverföring, förutsatt att frekvenserna är oanvända. Se också den digitala dividenden. – Ej att förväxla med whitespace (typografi).

[mobilt] [radio och tv] [ändrad 10 augusti 2017]

webbsändning

(webcast, webcasting) – överföring av bild och ljud på webben på ett sätt som liknar radio och tv (broadcast); sändning till många mottagare samtidigt på webben (multisändning). – På engelska används webcast om enstaka sändningar, medan webcasting är namnet på tekniken.

[radio och tv] [webbpublicering] [ändrad 16 oktober 2018]