sändtagare

(transceiver) – kombinerad radiosändare och radiomottagare. Ingår i mo­bil­tele­foner, kom­mu­ni­ka­tions­radio och i utrustning för trådlösa nätverk. – Ordet transceiver är en sammandragning av transmitter–receiver. – Jämför med transmitter och transponder.

[elektronisk kommunikation] [ändrad 19 maj 2017]