datatyp

(data type) – i programmering: typ av data som ska behandlas på samma sätt av program. Grund­läggande exempel: text, siffer­värden, bilder. – Data­typer används för att minska risken för fel i användning av dator­program. Man ska inte kunna skriva text i ett fält för siffror, och om man ändå gör det ska pro­grammet märka felet och be om rättelse. – Vilka data­typer som används i ett program varierar. Exempel på data­typer är tal, flyttal, text (alfa­nume­riska data), bilder, ljud samt körbar program­kod. Alla data­mängder är i grunden sekvenser av ettor och nollor: genom att man anger att de är av en viss datatyp kan de behandlas på rätt sätt av dator­program. Pro­gram­språk brukar ha ett antal för­defi­ni­erade data­typer. Man talar om typning och att typa. Ett hårt typat program har strikt defini­erade data­typer. – An­vänd­ning av data­typer har två syften:

  • – att förhindra fel i program­körning, till exempel att pro­grammet försöker multi­pli­cera talet 23 med bok­stäverna ABC som har matats in av misstag;
  • – att förhindra fel vid inmat­ning av data i data­baser och dokument. För­söker man skriva ”Göte­borg” i fältet för post­nummer får man ett fel­med­de­l­ande.

– Möjligheten att definiera datatyper är en viktig egenskap i xml.