datatyp

i programmering: typ av data som ska behandlas på samma sätt av program. Grund­läggande exempel: text, siffervärden, bilder. – Datatyper används för att minska risken för fel i användning av datorprogram. Man ska inte kunna skriva text i ett fält för siffror, och om man ändå gör det ska programmet märka felet och be om rättelse. – Vilka datatyper som används i ett program varierar. Exempel på datatyper är tal, flyttal, text (alfanumeriska data), bilder, ljud samt körbar programkod. Alla datamängder är i grunden sekvenser av ettor och nollor: genom att man anger att de är av en viss datatyp kan de behandlas på rätt sätt av datorprogram. Programspråk brukar ha ett antal fördefinierade datatyper. Man talar om typning och att typa. Ett hårt typat program har strikt definierade datatyper. – Använd­ning av datatyper har två syften:

  • – att förhindra fel i program­körning, till exempel att programmet försöker multi­pli­cera talet 23 med bokstäverna ABC som har matats in av misstag;
  • – att förhindra fel vid inmat­ning av data i data­baser och dokument. Försöker man skriva ”Göte­borg” i fältet för postnummer får man ett felmeddelande.

– På engelska: data type.

[data] [programmering] [ändrad 14 maj 2020]