datatyp

(data type) – i programmering: typ av data som ska behandlas på samma sätt av program. Grund­läggande exempel: text, siffervärden, bilder. – Datatyper används för att minska risken för fel i användning av datorprogram. Man ska inte kunna skriva text i ett fält för siffror, och om man ändå gör det ska pro­grammet märka felet och be om rättelse. – Vilka datatyper som används i ett program varierar. Exempel på data­typer är tal, flyttal, text (alfanumeriska data), bilder, ljud samt körbar programkod. Alla datamängder är i grunden sekvenser av ettor och nollor: genom att man anger att de är av en viss datatyp kan de behandlas på rätt sätt av datorprogram. Programspråk brukar ha ett antal fördefinierade data­typer. Man talar om typning och att typa. Ett hårt typat program har strikt definierade data­typer. – Använd­ning av data­typer har två syften:

  • – att förhindra fel i program­körning, till exempel att pro­grammet försöker multi­pli­cera talet 23 med bok­stäverna ABC som har matats in av misstag;
  • – att förhindra fel vid inmat­ning av data i data­baser och dokument. Försöker man skriva ”Göte­borg” i fältet för post­nummer får man ett felmeddelande.

[data] [programmering] [ändrad 14 maj 2020]