CWDM

coarse wavelength division multiplexing – gles våglängds-multiplex. – Teknik som ger hög kapacitet i optiska fiberkablar. Man sänder flera signaler parallellt i samma fibertråd, var och en på sin egen våglängd (färg). Våg­längderna / färgerna ligger – till skillnad från i tekniken tät våg­längds­multiplex (DWDM) – rätt långt från var­andra (glest). Varje signal bär på många parallella med­delanden. – Läs också om grått ljus.

[förkortningar på C] [optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]