lambda

– grekisk bokstav som motsvarar L. Den ser ut så här: λ:

  1. – internationellt tecken för våglängd;
  2. – en våglängd i ett optiskt fibernät;
  3. – kortform för lambdaväxel, en an­ord­ning som se­pa­re­rar de olika våglängder­na i en optisk fiber och vidare­be­ford­rar dem i flera olika fibrer;
  4. – lambdarouter – tar emot signaler från enstaka våg­längder i optisk datakommunikation och skickar dem vidare till destina­tion­en som en kombi­ne­rad signal i en annan fiber. Att ”ha en lambda” är att ha optisk direktanslut­ning till inter­net;
  5. – se också LaMDA.

[jargong] [optisk dataöverföring] [tecken] [ändrad 23 juli 2022]