multiplex

överföring av flera meddelanden samtidigt över samma data- eller tele­för­bind­else. Det som går genom tråden är alltså en sammansatt signal som måste separeras för att meddelandena ska nå respektive mottagare. – Multiplex har använts i analog form i det vanliga telefonnätet sedan början av 1900‑talet. Digital multiplex används i mobiltelefoni och data­kom­mu­ni­ka­tion. Vanliga tekniker för multiplex är frekvensdelning, tids­del­ning och koddelning. – Förkortas ofta till mux. Multiplexering kallas för muxning, på engelska muxing. – Se också cellmuxing och duplex.

[datakommunikation] [telefoni] [ändrad 24 oktober 2017]