spdif

även s/pdif – Sony/Philips digital interface – standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. Spdif kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. Läs mer om spdif på engelska i Wikipedia.