S/PDIF

förkortning för Sony/Philips digital interface – en standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. S/PDIF kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. – Läs mer om S/PDIF i Wikipedia.

[förkortningar på S] [ljud och bild] [optisk dataöverföring] [standarder] [ändrad 25 maj 2017]