switch

(dataväxel) – anordning som kopplar trafik i ett nätverk. Den läser adressinformationen på inkommande meddelanden och kopplar sedan meddelandena vidare till rätt mottagare. Det är alltså samma funktion som en telefonväxel, fast tillämpad på datakommunikation. – Skillnaden mot en router är att en router räknar ut ett vägval med inriktning på meddelandets slutdestination, medan en switch bara kopplar ihop två linjer. (En switch arbetar i datalänklagret i OSI‑modellen, medan en router arbetar i nätverkslagret.) Det finns dataväxlar som också klarar routerfunktioner. Sådana kallas ibland för IP‑switchar. – Dataväxlar har blivit vanliga i datornät sedan mitten av 1990-talet. Det beror på genombrottet för internet och internetprotokollet TCP/IP. Dataväxlar kan ju normalt inte konvertera kommunikationsprotokoll, men det behövs inte heller när det är TCP/IP hela vägen. Dataväxlar är ren hårdvara (specialiserade datorer) med relativt enkel funktion, vilket gör dem snabba. – För switching‑mode power supply, se pulserande strömförsörjning.

[nätverk] [ändrad 30 juni 2018]