vågledare

anordning som leder elektromagnetiska vågor (ljus eller radiosignaler) eller ljud längs en bestämd bana. Vågledaren kan leda vågen runt hörn eller i kurvor. Optiska fibrer är ett slags vågledare som förmedlar ljussignaler. Andra vågledare kan vara rör med luft eller vakuum inuti. Det krävs att rörets innermått står i en visst matematiskt förhållande till vågens frekvens. Vågledare för akustik används till exempel i många högtalare. Blåsinstrument kan också ses som ett slags vågledare. – På engelska: waveguide eller wave guide.