zine

eller e-zine – tidskrift som (bara) ges ut på internet – electronic magazine.

[jargong] [massmedier] [ändrad 5 augusti 2019]

syndikering

  1. – benämning på publicering av nyheter och annat material på webben som RSS-flöden (newsfeeds) så att andra webbsidor ska kunna återpublicera materialet på ett enkelt sätt. – Se RSS;
  2. – annars står syndikering för vad nyhetsbyråer gör: grosshandel med nyheter, ofta vidareförsäljning av nyheter som redan har publicerats en gång. Detta är vanligt i USA där tidningar ofta, genom förmedling av nyhetsbyråer, återpublicerar nyheter och debattartiklar från de största tidningarna med angivande av källan (motsvarande med radio och tv). I Sverige får tidningarna i stället material direkt från nyhetsbyråer som TT.

[massmedier] [rss] [ändrad 11 april 2020]

slashdot

  1. – Slashdot är en populär amerikansk sajt för it-nyheter;
  2. – slashdotted – om att en webbserver tar emot så många anrop att den inte kan hantera dem. (Detta syftar på seriöst menade anrop, inte på överbelastningsattacker.) Ordet syftar på att nya sajter som nämns på Slashdot ofta får så många besökare att de inte klarar av det.

[fel] [jargong] [massmedier] [ändrad 16 maj 2017]

multisändning

(multicast) – datakommunikation från en avsändare till många mottagare samtidigt, som när man direktsänder ljud och bild över internet. Detta måste göras på ett sätt som:

  • – inte ger märkbara fördröjningar och:
  • – inte tar för mycket utrymme på nätet.

– Tekniken för multisändning drar fördel av internets trädliknande struktur och sänder ett flöde av datapaket som delas upp i flera parallella flöden först när det är nödvändigt: så nära mottagarna som möjligt. – Observera: Att skicka e‑post till många mottagare samtidigt är inte multisändning. Även om det inte ser ut så i utkorgen så går det ett separat meddelande till varje mottagare. – Datorer som tar emot samma multisändningar kallas för grupper. – Jämför med enkelsändning och anycast.

[internet] [massmedier] [ändrad 22 maj 2018]