fiber

  1. – optisk fiber;
  2. – papperfiber media (eller fibre media) är tidningar och annat tryckt material.

robotjournalistik

det att nyhetstexter skrivs av datorprogram. – De sak­upp­gifter som behövs matas in i programmet, varpå de sätts in på rätt plats i en textmall som har skrivits på förhand. Pro­gram­met har tillgång till alterna­tiva mallar och formu­le­ringar så att det ska kunna bli lite varia­tion. Än så länge fungerar tekniken bäst i faktatäta genrer som sena match­resultat i sport, väder och aktie­kurser. Någon robot i stil med C3PO är naturligtvis inte inblandad. – Robotjournal­istik var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk).

[massmedier] [mjukvarurobotar] [ändrad 13 oktober 2018]

programmatic

programmatic buying [of media space]programstyrd handel med annons­utrymmen – köp och försäljning av annonsutrymme med helt auto­ma­tiska metoder. Det går till på ungefär samma sätt som algoritmisk aktiehandel. Mass­medier anger på ett slags börs vilka annonsutrymmen som är till salu och vad de kostar; annonsörer anger på motsvarande sätt vad de vill ha utrymme för och vad de är villiga att be­tala. Andra villkor kan givetvis också anges. Köpare och säljare matchas automatiskt. – Metoden kan an­vänd­as för tidningar och tidskrifter, radio och tv, reklampelare och annat, och inte enbart för re­klam. – Kallas på svenska ofta för pro­gram­mat­ic eller pro­gram­ma­tiskt. – Läs mer i till exempel Hand­boken om Programmatic 3.0 (länk), utgiven av IAB Sverige (länk).

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 3 april 2017]

advertorial

betald reklam som ser ut som journalistiskt material. (Till skillnad från text­reklam som är jour­nal­ist­iskt material som fungerar som reklam.) Ordet används även på svenska, och är samman­satt av engelska advertise­ment, annons, och editorial, re­dak­tion­ell. – Se också adver­mation.

[marknadsföring] [massmedier] [ändrad 28 december 2018]