WikiTribune

en avvecklad webbtidning med höga anspråk på faktagranskning och redovisning av källor. – Ett syfte var att motverka falska nyheter. – WikiTribune var ett projekt som tillkännagavs i april 2017 av Wikipedias grundare Jimmy Wales. Han beskrev målet som ”evidensbaserad journalistik”. Tidningen lades ner efter ungefär ett år, och WikiTribunes webbadress omdirigerar nu till det nya projektet WT.Social (wt.social), som är ett socialt nätverk. – WikiTribune skulle vara gräsrotsfinansierad och fri från annonser samt gratis. Artiklarna skulle skrivas av professionella journalister, men läsarna skulle ha möjlighet att föreslå rättelser och ändringar. Förslagen skulle granskas innan de publicerades. Problemet var att detta var ett tungrott arrangemang, och efter ungefär ett år sades de anställda journalisterna upp. I oktober 2019 startade Jimmy Wales i stället WT.Social. – WikiTribune hade, förutom initiativtagaren, inget direkt samband med Wikipedia eller Wikimedia.

[källkritik] [nerlagt] [tidningar] [ändrad 18 september 2021]

Computers and Automation

amerikansk tidskrift som gavs ut 1950 till 1972. Den anses vara den äldsta tidskriften om datorer. Tidskriften hette först Roster of Organizations in the Field of Automatic Computing Machinery, senare The Computing Machinery Field. Redaktör var Edmund C Berkeley. – Se denna länk.

[nerlagt] [tidskrifter] [ändrad 17 oktober 2016]

Wire

  1. – en meddelande-app med möjlig­het till röstsamtal, lanserad i december 2014. – Wire har utvecklats av tidigare medarbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire beskrivs av utvecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires användargränssnitt i mobilappar är sparsmakat och modernt och använder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röstsamtal till andra Wire‑användare som man har i kontaktlistan. – Se wire.com;
  2. – The Wire – ett brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning (som inte ska förväxlas med Wired) som 2014 gick samman med The Atlantic (länk). – The Wire är dessutom namnet på en tidning som har getts ut av militären på det amerikanska fånglägret i Guantanamo på Kuba (se Wikipedia). Troligen nerlagd 2016;
  3. wire (tråd) kan också stå för tele­graf, tele­gram, nyhetstele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk förbindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [kablage] [tidningar och tidskrifter] [ändrad 30 november 2022]

Ig Nobel Prize

en parodi på Nobelpriset, utdelad varje år på Harvard. – Priset går till tio forsknings­­rön som ”först får folk att skratta, sedan får dem att tänka”. – De första åren delades prisen ut för forsknings­­rön som ”inte kan, eller inte bör, upprepas”. Prisen går ofta till seriösa forskare som har valt ett absurt ämne, som ”homosexuell nekrofili hos andhannar”, men också till pristagare som betraktas som pseudovetenskapliga. – Ig Nobelpriset delas ut av riktiga Nobelpristagare vid en studentikos ceremoni i september varje år. De flesta pristagarna kommer. – Namnet: Ig Nobel anspelar på ordet ignoble (tarvlig, vanhedrande) och, uppenbarligen, på Nobelpriset. – Bakom priset står tidskriften Annals of improbable research (improbable.com). – Se improbable.com/ig. – 2022 års pristagare finns på denna länk.

[kuriosa] [tidskrifter] [utmärkelser] [ändrad 16 september 2022]

Flashback

Tecknat katthuvud i serieteckningsstil med cigarrett i munnen.
Symbol för Flashback.
    1. – ett svenskt diskussions­forum på internet, känt för sin kompromiss­lösa syn på yttrande­frihet. – Flashback har funnits på internet i olika former sedan 1995. Tidigare (1993–1997) fanns en tryckt tidning med samma namn. Grundare är Jan Axelsson. – Flashback dömdes 2002 att betala ett högt skadestånd för att ha publicerat namnet på en dömd brottsling. Jan Axelsson och hans före­tag förbjöds då också att driva diskussionsforum på internet i Sverige. Flash­back öppnades då på en utländsk server. Företagsstrukturen bakom Flash­back har sedan dess gjorts om flera gånger. – Flash­back tillåter mycket frispråkiga inlägg, men har som policy att ta bort inlägg som strider mot svensk lag. Kritiker anser ändå att Flashback ger utrymme åt rasistiska och sexistiska in­lägg och åt hetskampanjer mot personer, näthat. – Aftonbladet hade i februari 2015 en mycket kritisk artikel­serie om Flashback, se denna länk. – Debattörer på Flash­back har flera gånger utfört gott journalistiskt arbete, och 2011 fick Flash­back Sveriges Radios journalistpris Medieormen (se länk). – IDG:s artiklar om Flashback, se denna länk. – Se flashback.org. – Flash­back driver också en anonymitetsserver;
    2. – en trojansk häst som infekterar Mac-datorer. Flash­back upptäcktes i slutet av 2011. Flash­back utnyttjar en sårbarhet i den version av Java som används på Mac. Oracle rättade till sårbarheten i Java i början av 2012, men det dröjde ytterligare ett par månader innan Apple skickade ut den rättade versionen. – Mer i Wikipedia.

[diskussioner] [skadeprogram] [yttrandefrihet] [ändrad 15 december 2020]

2600

2600: The Hacker Quarterly – en amerikansk tid­skrift för hackare. – 2600 har kommit ut sedan 1984. En av grundarna, Eric Corley (även känd under namnet Emmanuel Goldstein, taget från boken 1984mer i denna artikel), är fortfarande chefredaktör (december 2021). 2600 arrangerar konferensen HOPE. – 2600 stämdes 1999, och fälldes så småningom, för att ha publicerat källkoden till programmet DeCSS. – Namnet: 2 600 hertz uppges vara den ljudfrekvens som förr kunde användas för att manipulera telefonnätet med toner – se phreaking. 2600 skrev åtminstone förr även om phreaking. – Se 2600.com.

[hackare] [tidskrifter] [ändrad 27 december 2021]