anycast

utväljande sändning – sändning av meddelande till en enda medlem av en grupp mottag­are på internet. Ett program hos avsänd­aren väljer en av flera tänkbara mottag­are, oftast den som är närmast. (Det är alltså inte slumpmässigt vilken mottagare som väljs.) Kommunikationen genomförs sedan som enkelsändning (unicast). – Any­cast används bland annat för tekniska behov, till exempel för uppdatering av dirigeringstabeller. – Jämför med multisändning (multicast).

[nätverk] [ändrad 5 juni 2017]