anycast

utväljande sändning – sändning av meddelande till en enda medlem av en grupp mottag­are på internet. Ett program hos avsänd­aren väljer en av flera tänkbara mottag­are, oftast den som är närmast. (Det är alltså inte slumpmässigt vilken mottagare som väljs.) Kom­munika­tionen genomförs sedan som enkel­sänd­ning (unicast). – Any­cast används bland annat för tekniska behov, till exempel för uppdater­ing av dirigerings­tabeller. – Jäm­för med multi­sänd­ning (multi­cast).

[nätverk] [ändrad 5 juni 2017]