IDG Pro

IDG:s medlemskapsbaserade tjänst för tillgång till förlagets it‑journalistik, lanserad i december 2019 – se IDG:s webbsidor.

[massmedier] [12 december 2019]

sham news

skennyheter, stulna nyheter, återanvända nyheter – nyheter som är kopierade från en riktig nyhetssajt och som olovligen publiceras på en annan sajt som bara är till för att dra in annonspengar. De stulna nyhetsartiklarna är äkta, eventuellt med mindre ändringar, men de kan vara gamla. – Besökssiffrorna trissas upp genom att bottar (automatiska program) besöker sajten. Resultatet kan bli att ägaren av skennyhetssajten tjänar stora belopp på annonser som annars skulle ha publicerats på den riktiga nyhetssajten (eller inte alls). Bluffen är möjlig därför att annonsplatser ofta köps och säljs med automatik av datorprogram (programmatic), som inte skiljer mellan äkta nyhetssajter och skennyhetssajter. – Mänskliga besökare kan känna igen en skennyhetssajt genom dels att nyheterna inte brukar vara daterade, dels att det inte finns namn och adress till redaktionen och skribenterna. – Jämför med fake newsskräpnyheter och blogspam.

[bluff och båg] [massmedier] [webbreklam] [ändrad 29 april 2020]

Faktiskt.se

en nerlagd svensk webbsajt för faktagranskning av nyheter. Sajten öppnades i april 2018 och lades ner vid årsskiftet 2018–2019. – Faktiskt.se var ett samarbete mellan bland andra Sveriges Television (svt.se), Sveriges Radio Ekot (sverigesradio.se), Svenska Dagbladet (svd.se), Dagens Nyheter (dn.se) och KIT (kitsverige.se). (Mittmedia planerade att gå med, men ändrade sig, se blogg.mittmedia.se.) Faktiskt.se hade inte en gemensam redaktion, utan de deltagande redaktionerna faktagranskade var för sig under var sitt ansvarigt utgivarskap. – Sajten faktiskt.se är alltså nerlagd, men se faktiskt.svd.se och jämför med norska Faktisk. – Faktiskt.se ska inte förväxlas med en annan svenskspråkig sajt med samma namn och snarlik grafisk utformning, fast under domänen eu – se artikel i Hela Hälsingland.

[källkritik] [massmedier] [nerlagt] [ändrad 5 februari 2019]

Ändrade mediegrundlagar

ändringar i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YTF), baserade på utredningen SOU 2016:58. Utredningens förslag fick hård kritik. Förslaget i slutlig form (se denna länk), som är en grundlagsändring, röstades igenom i riksdagen den 30 maj och 14 oktober 2018, alltså med val emellan, och gäller sedan den 1 januari 2019. Ändringarna innebär bland annat:

  • – begränsning av det juridiska ansvaret för ansvarig utgivare när det gäller material som publicerats på webben och som har varit publicerat i mer än ett år (se också evigt utgivarskap);
  • – ansvariga utgivarens juridiska ansvar för inlägg i kommentarsfält regleras;
  • – publicering av känsliga uppgifter från register i sökbar form, till exempel kreditupplysningar eller uppgifter ur belastningsregistret, ska inte längre skyddas av YTF (se till exempel Lexbase).

– Kritiken mot Ändrade mediegrundlagar gäller främst:

  • – att den ansvariga utgivaren har två veckor på sig, efter påpekande från justitiekanslern, att ta bort åtalbart material (till exempel hets mot folkgrupp) om materialet hade publicerats minst ett år tidigare. Det ger dels utrymme för manipulering av publiceringsdatum, dels möjlighet att låta de åtalbara texterna ligga ute i två veckor utan risk för påföljd. – Se krönika i Svenska Dagbladet av professor Mårten Schultz (länk).;
  • – att det blir möjligt att i vanlig lag förbjuda publicering av känsliga uppgifter. Detta riktar sig i praktiken mot sajter som Lexbase som samlar in domar från domstolar och publicerar dem utan bearbetning och kommentarer. Lagändringen innebär att sådana uppgifter bara ska få användas av professionella medieaktörer och i ”seriöst granskande journalistik”, vilket öppnar för godtycke.

– Förslaget har kritiserats av bland andra Advokatsamfundet (länk), Justitiekanslern (länk), Publicistklubben (länk), TU (Tidningsutgivarnalänk); Sverigedemokraterna begärde, utan resultat, folkomröstning (länk). – Se också sajten Stoppa grundlagsändringen (länk).

[lagar] [massmedier] [yttrandefrihet] [ändrad 5 september 2022]

WikiTribune

en avvecklad webbtidning med höga anspråk på faktagranskning och redovisning av källor. – Ett syfte var att motverka falska nyheter. – WikiTribune var ett projekt som tillkännagavs i april 2017 av Wikipedias grundare Jimmy Wales. Han beskrev målet som ”evidensbaserad journalistik”. Tidningen lades ner efter ungefär ett år, och WikiTribunes webbadress omdirigerar nu till det nya projektet WT.Social (wt.social), som är ett socialt nätverk. – WikiTribune skulle vara gräsrotsfinansierad och fri från annonser samt gratis. Artiklarna skulle skrivas av professionella journalister, men läsarna skulle ha möjlighet att föreslå rättelser och ändringar. Förslagen skulle granskas innan de publicerades. Problemet var att detta var ett tungrott arrangemang, och efter ungefär ett år sades de anställda journalisterna upp. I oktober 2019 startade Jimmy Wales i stället WT.Social. – WikiTribune hade, förutom initiativtagaren, inget direkt samband med Wikipedia eller Wikimedia.

[källkritik] [nerlagt] [tidningar] [ändrad 18 september 2021]