baklänk

länk till en given webbsida från en annan webbsida. (Till skillnad från länkar från en given webbsida till andra webbsidor.) Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor. Kallas också ingående länk, inlänk. – På engelska: backlink.

[sökmotorer] [webbpublicering] [ändrad 4 maj 2016]