baklänk

länk till en given webbsida från en annan webbsida. – Alltså länkar till den webbsida som du redan befinner dig på från andra webbsidor. (Till skillnad från länkar från den webbsida som du befinner dig på till andra webbsidor.) Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida – antalet baklänkar – brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor. Kallas också ingående länk, inlänk. – På engelska: backlink.

[rankning] [sökmotorer] [webbpublicering] [ändrad 7 oktober 2022]