baklänk

(backlink) – även: ingående länk, inlänklänk till en given webbsida från en annan webbsida. Hur många andra sidor som länkar till en given webbsida brukar tas som ett mått på den sidans anseende och relevans. Baklänkar har därför stor betydelse när sökmotorer rangordnar webbsidor.