search risk

sökmotorrisk – den fara som sökmotorer kan utgöra för företag. Ett företag (eller annan organisation) som inte har en hög placering i en sökmotors rankning riskerar att få färre besökare, färre kunder och därmed lägre intäkter. Sökmotorer förväntas ranka webbsidor med hjälp av opartiska algoritmer, men det går naturligtvis inte att utesluta att de är pro­gram­me­rade för att avsiktligt miss­gynna vissa före­tag, personer eller orga­ni­sa­tioner. – Uttrycket search risk myntades av e‑posttjänsten Protonmail.

Dagens ord: 2016-11-19