unique device identifier

UDID – avskaffat serienummer för Apples iPhone, iPad och iPod Touch. Avvecklades med början 2011. – En UDID bestod av 40 siffror och bokstäver. Andra till­verkare brukar använda för­kort­ningen UDI för sina mot­svarande nummer. – UDID användes för att identi­fi­era ut­rust­ning gent­emot tjänster som iTunes. UDID kunde också läggas in i program så att pro­grammet bara kunde köras på en be­stämd apparat. – I september 2011 blev det känt att en miljon UDID‑nummer med an­vändar­upp­gifter hade kommit på av­vägar. Enligt sajten Antisec hade listan påträffats på en FBI‑agents dator. Apple för­nekade genast att före­taget hade lämnat ut infor­ma­tion om UDID till FBI. Senare uppgav före­taget Blue­toad att in­forma­tionen hade stulits från dess servrar. Apple med­delade efter skandalen att UDID skulle avskaffas.

[hårdvara] [it-säkerhet] [nerlagt] [skandaler] [ändrad 18 september 2017]

Silk Road

en stängd hemlig marknadsplats på nätet. – Silk Road stängdes den 2 oktober 2013 av FBI. En ny sajt med samma namn och inriktning öppnades i början av november 2013. – Silk Road startade 2011, och förmedlade affärer i narkotika och annat olagligt. All kommunikation med Silk Road skedde genom nätverket Tor, som gör meddelanden nästan omöjliga att spåra. Alla betalningar skedde i kryptovalutan bitcoin. Bakom Silk Road stod, enligt FBI, amerikanen Ross William Ulbricht, som enligt domen är identisk med Dread Pirate Roberts. Ulbricht förnekar att det är han. Förutom medverkan till narkotikahandel och penningtvätt åtalades Ulbricht för anstiftan till mord. Han påstods ha anlitat en yrkesmördare för att döda en person som hade hotat att avslöja Silk Roads klienter. Något mordoffer har dock inte påträffats. – I februari 2015 dömdes Ulbricht till fängelse upp till livstid för narkotikahandel, penningtvätt och data­intrång, men inte för anstiftan till mord. I maj 2015 dömdes han till livstids fängelse utan möjlighet till benådning och till att betala 138 miljoner dollar i skadestånd. – Efter domen har det framkommit att den amerikanska federala narkotikapolisen DEA hade infiltrerat Silk Road. Vissa uppgifter från spaningen hemlig­hölls i rättegången mot Ulbricht för att spaningen inte skulle spräckas. Bland annat tycks DEA ha fejkat det påstådda beställningsmordet (ingen dog) åt Dread Pirate Roberts. – Se artikel i Wired: länk. – Läs också om the hidden wiki. – Efter att Silk Road stängdes har flera liknande sajter försökt ta över kunderna, till exempel Black market reloaded och evo­lution market. – Namnet: Sidenvägen är den historiska handels­leden mellan Medelhavet och Kina genom Central­asien.

[it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [rättsfall och skandaler] [ändrad 29 januari 2019]