unique device identifier

UDID – avskaffat serienummer för Apples iPhone, iPad och iPod Touch. Avvecklades med början 2011. – En UDID bestod av 40 siffror och bokstäver. Andra till­verkare brukar använda för­kort­ningen UDI för sina mot­svarande nummer. – UDID användes för att identi­fi­era ut­rust­ning gent­emot tjänster som iTunes. UDID kunde också läggas in i program så att pro­grammet bara kunde köras på en be­stämd apparat. – I september 2011 blev det känt att en miljon UDID‑nummer med an­vändar­upp­gifter hade kommit på av­vägar. Enligt sajten Antisec hade listan påträffats på en FBI‑agents dator. Apple för­nekade genast att före­taget hade lämnat ut infor­ma­tion om UDID till FBI. Senare uppgav före­taget Blue­toad att in­forma­tionen hade stulits från dess servrar. Apple med­delade efter skandalen att UDID skulle avskaffas.

[hårdvara] [it-säkerhet] [nerlagt] [skandaler] [ändrad 18 september 2017]

Dagens ord: 2012-09-21