unique device identifier

UDID – avskaffat serienummer för Apples iPhone, iPad och iPod Touch†. Avvecklades med början 2011. – En UDID bestod av 40 siffror och bokstäver. Andra tillverkare brukar använda förkortningen UDI för sina mot­svarande nummer. – UDID användes för att identifiera utrustning gent­emot tjänster som iTunes. UDID kunde också läggas in i program så att programmet bara kunde köras på en be­stämd enhet. – I september 2011 blev det känt att en miljon UDID‑nummer med användarupp­gifter hade kommit på avvägar. Enligt sajten Antisec hade listan påträffats på en FBI‑agents dator. Apple förnekade genast att före­taget hade lämnat ut information om UDID till FBI. Senare uppgav före­taget Bluetoad att informationen hade stulits från dess servrar. Apple med­delade efter skandalen att UDID skulle avskaffas. – Läs också om IDFA.

[hårdvara] [it-säkerhet] [nerlagt] [skandaler] [ändrad 28 oktober 2022]

Dagens ord: 2012-09-21