EMS

enhanced messaging service – en vidareutveckling av SMS med möjlighet att skicka text, melodisnuttar, bilder och rörliga bilder. Det fungerar på GSM‑nätet och senare mobilnät. Mobiltelefoner som bara klarar SMS kan ta emot textdelen av EMS‑meddelanden. – EMS introducerades i slutet av 1990‑talet och har aldrig fått stor användning, dels därför att vanliga SMS fortfarande används flitigt, dels för att det har följts av MMS.

[förkortningar på E] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 20 december 2019]

EOL

end of life – om produkter: nerlagd och avvecklad. Tillverkaren slutar att tillverka, underhålla och marknadsföra produkten, förr eller senare också att tillhandahålla support (se EOS) och, där det är tillämpligt, reservdelar.

[förkortningar på E] [produkter och tjänster] [ändrad 14 maj 2020]