endpoint detection and response

(EDR) – i it-säkerhet: [system för] upptäckt och åtgärdande av attacker mot nätverkets ändpunkter. – Med ändpunkter menas mobiltelefoner, skrivare, persondatorer – i synnerhet bärbara datorer – och annat som är anslutet till ett nätverk, men som inte är servrar. – EDR motiveras med att målet för attacker visserligen nästan alltid är nätverkets servrar, men att angriparna ofta tar vägen genom ändpunkterna, som brukar vara sämre skyddade. Man talar också om klientsäkerhet. – Läs också om X detection and response (XDR).

[skydd] [ändrad 20 november 2019]

Dagens ord: 2020-01-05