EMS

enhanced messaging service – en vidareutveckling av SMS med möjlighet att skicka text, melodisnuttar, bilder och rörliga bilder. Det fungerar på GSM‑nätet och senare mobilnät. Mobiltelefoner som bara klarar SMS kan ta emot textdelen av EMS‑meddelanden. – EMS introducerades i slutet av 1990‑talet och har aldrig fått stor användning, dels därför att vanliga SMS fortfarande används flitigt, dels för att det har följts av MMS.

[förkortningar på E] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 20 december 2019]