ems

enhanced messaging service – vidareutveckling av sms med möjlighet att skicka text, melodisnuttar, bilder och rörliga bilder. Mobiltelefoner som bara klarar sms kan ta emot textdelen av ems-meddelanden. Se också mms.