ETL

extract, transform and load – hämtning, konvertering och inläsning av data – från en databas till en annan. – Förkortningen ETL, som är känd i den betydelsen sedan 1970‑talet, används bland annat när man beskriver informationslager, OLAP och molntjänster. – Reverse ETL – omvänd ETL – syftar på när data som en organisation har lagrat i molnet återförs till organisationens program och databaser för behandling.

[databaser] [förkortningar på E] [ändrad 3 februari 2022]