vCPE

virtual customer premises equipment – vanliga servrar som, med centraliserad styrning, ersätter specialiserad nätverksutrustning som routrar och switchar. I vCPE exekverar de servrarna instruktioner som de får från en styrenhet som kan finnas i organisationens datacenter eller i molnet. Servrarna kan därför vara mycket enkla. Styrenheten kör program som efterliknar den specialiserade nätverksutrustningens funktioner. Det är en typ av virtualisering. – Se också mjukvarudefinierat nätverk, NFV och uCPE.

[förkortningar på V] [nätverk] [virtualisering] [21 januari 2019]

VUCA

volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – fyra utmaningar som organisationer och människor ställs inför:

  • Volatility – rörlighet, flyktighet; även: volatilitet: det att förhållanden ändras så hastigt att det är svårt att förutse vad som kommer att hända och att göra upp planer;
  • Uncertainty – ovisshet, osäkerhet – det att det är omöjligt att förutse vad som kommer att hända och hur andra kommer att agera;
  • Complexity – komplicerade orsakssamband med inslag av okända faktorer;
  • Ambiguity – flertydighet – svårighet att utvärdera information, även om den är korrekt: den kan tolkas på flera olika sätt som kan vara oförenliga.

– Begreppet VUCA utvecklades i slutet av 1980-talet inom amerikanska krigsmakten, men har sedan blivit populärt i företagsvärlden. – Jämför med FUD.

[företag och ekonomi] [förkortningar på V] [ändrad 3 februari 2021]

VCR

förkortning för video cassette recorder, videokassettspelare. – I praktiken menar man nästan alltid spelare för hemmabruk och för formatet VHS† (som det sedan 2016 inte längre till­verkas utrustning för), men det har funnits två andra format för hemmavideo, Betamax† och Video 2000†.

[förkortningar på V] [videoteknik] [ändrad 22 juni 2017]

viz

  1. – kort för visualization, alltså visualiseringgrafisk framställning av en datamängd eller ett förlopp. Används ofta som räknebart substantiv: a viz, this viz;
  2. viz. – engelsk förkortning som brukar utläsas som ”that is” eller ”namely”, alltså ”det vill säga” eller ”nämligen”. Viz. står för det latinska uttrycket videre licet, som ordagrant betyder ”tillåtet att se”.

– Se också wiz för wizard.

[bildbehandling] [förkortningar på V] [språktips] [ändrad 18 december 2022]