mjukvarudefinierat nätverk

nätverk där de funktioner som styr nätverket separeras från den utrustning som kopplar trafiken. In­ställningar och konfiguration kan därför göras från vanliga datorer. Vanliga servrar kan styra och övervaka trafiken i nätverket. – Man kan säga att det så kallade kontrollplanet skiljs från data­planet. Dataplanet, som kopplar trafiken genom nätverket, hanteras fortfarande av den speciella nätverksutrustningen (switchar, routrar), medan kontrollplanet, som innehåller en beskrivning av nätverket och de regler som styr trafiken i nätverket, kan hanteras från vilken dator som helst. Det går därför att använda enklare switchar och routrar. – På engelska: software‑defined networking, SDN. Användning av mjukvarudefinierade nätverk kallas också för net­work functions virtualization, förkortat NFV. – Den inofficiella standarden för mjukvarudefini­erade nätverk är Open­flow. – Se också Open networking foundation, ONF. – Läs också om SD‑WAN.

[nätverk] [ändrad 8 september 2020]

Dagens ord: 2013-01-13