mjukvarudefinierat nätverk

nätverk där de funktioner som styr nätverket separeras från den utrustning som kopplar trafiken. Inställningar och konfiguration kan därför göras från vanliga datorer. Vanliga servrar kan styra och övervaka trafiken i nätverket. – Man kan säga att det så kallade kontrollplanet skiljs från data­planet. Dataplanet, som kopplar trafiken genom nätverket, hanteras fortfarande av den speciella nätverksutrustningen (switchar, routrar), medan kontrollplanet, som innehåller en beskrivning av nätverket och de regler som styr trafiken i nätverket, kan hanteras från vilken dator som helst. Det går därför att använda enklare switchar och routrar. – På engelska: software‑defined networking, SDN. Användning av mjukvarudefinierade nätverk kallas också för net­work functions virtualization, förkortat NFV. – Den inofficiella standarden för mjukvarudefini­erade nätverk är Openflow. – Se också Open networking foundation, ONF. – Läs också om SD‑WAN.

[nätverk] [ändrad 8 september 2020]

Dagens ord: 2013-01-13