mjukvarudefinierat nätverk

nätverk där de funktioner som styr nät­verket separeras från den utrustning som kopplar trafiken. In­ställningar och konfiguration kan därför göras från vanliga datorer. Vanliga servrar kan styra och över­vaka trafiken i nätverket. – Man kan säga att det så kallade kontroll­planet skiljs från data­planet. Data­planet, som kopplar trafiken genom nätverket, hanteras fort­farande av den speciella nätverksutrustningen (switchar, routrar), medan kontrollplanet, som innehåller en beskrivning av nätverket och de regler som styr trafiken i nätverket, kan hanteras från vilken dator som helst. – På engelska: software-defined networking, SDN. Användning av mjukvarudefinierade nätverk kallas också för net­work functions virtualization, förkortat NFV. – Den inoffi­ci­ella standarden för mjukvarudefi­ni­erade nätverk är Open­flow. – Se också Open networking foundation, ONF. – Läs också om SD-WAN.

[nätverk] [ändrad 21 januari 2019]

Dagens ord: 2013-01-13