viz

  1. – kort för visualization, alltså visualiseringgrafisk framställning av en datamängd eller ett förlopp. Används ofta som räknebart substantiv: a viz, this viz;
  2. viz. – engelsk förkortning som brukar utläsas som ”that is” eller ”namely”, alltså ”det vill säga” eller ”nämligen”. Viz. står för det latinska uttrycket videre licet, som ordagrant betyder ”tillåtet att se”.

– Se också wiz för wizard.

[bildbehandling] [förkortningar på V] [språktips] [ändrad 18 december 2022]