uCPE

universal customer premises equipmentservrar av standardtyp som ersätter specialiserad nätverksutrustning som routrar och switchar, och som inte behöver hjälp av en central styrenhet för att fungera. Det är en vidareutveckling av vCPE. Skillnaden är att med vCPE behövs en central styrenhet som skickar instruktioner till servrarna, medan uCPE‑servrar klarar sig själva. De måste därför vara mer kraftfulla än vCPE‑servrar. De brukar också hantera datalagring. – Läs också om mjukvarudefinierade nätverk och NFV.

[förkortningar på U] [nätverk] [ändrad 21 oktober 2020]

Dagens ord: 2021-04-21