lågkod

(low-code) – utveckling av applikationer med lite kodning: applikationerna sätts samman huvudsakligen, men inte enbart, av färdigskrivna komponenter. Utvecklarna lägger till handskriven kod bara för speciella funktioner. Det är alltså låg kod i betydelsen lite kod – inte kodning på låg (maskinnära) nivå. – Utveckling i låg kod görs i ett grafiskt användargränssnitt: programmeraren markerar vilka komponenter som ska höra ihop och hur de ska interagera. – Låg kod gör att utvecklingsprojekt kan genomföras på kort tid och utföras av mindre erfarna programmerare eller andra anställda. Samtidigt finns möjlighet att vid behov lägga till vanlig programkod. Verktyg för lågkodsutveckling tillhandahålls av olika leverantörer, oftast som en molntjänst. Sådana verktyg ser automatiskt till att det färdiga programmet har sådana funktioner som alla program behöver och förväntas ha. – Benämningen low code förekom första gången 2014 i en rapport från Forrester Research. Det bör tilläggas att arbetssättet inte är något radikalt nytt, utan ett steg i en långvarig utveckling för att förenkla programutveckling med hjälp av färdigskrivna komponenter. Ett syfte är att personal utan kunskaper i programmering ska kunna sätta samman program som de behöver i sitt arbete – se medborgarutveckling. – Man talar också om no code, alltså ingen kodning alls. – Se också komponerbar (composable).

[programmering] [ändrad 25 november 2021]

Dagens ord: 2018-05-12