point solution

punktlösning – något som löser ett enda problem; klarar en enda uppgift. – Ofta underförstått: men som inte är integrerat i ett större sammanhang.

[systemutveckling] [20 november 2021]