tjänst

för engelska service:

  1. – i it-system: tjänst, programtjänst – funktion som inte ingår i ett program, men som programmet kan använda (anropa). Alltså inte tjänster som vänder sig direkt till användaren. Genom att låta ett program anropa tjänster i denna bemärkelse slipper programmeraren att skriva kod för de funktioner som tjänsterna utför. Tjänster i denna bemärkelse kan dels vara rutinfunktioner (sökning, utskrift, rättstavning) som behövs i många program, dels funktioner som tillhandahålls av andra program eller andra datorer. – Services i web services är tjänster i denna betydelse;
  2. tjänst i allmän betydelse – handling eller tillhandahållande av information som är till nytta för någon annan.

[programmering] [ändrad 10 november 2018]