arketyp

i utveckling av användarupplevelser: en typ av användare. – Arketyper kännetecknas av beteenden. En arketyp är alltså en grupp av individer som förväntas agera ungefär likadant i det sammanhang som användarupplevelsen ingår i. Detta till skillnad från en persona, som, när man talar om användarupplevelser, är en enda fiktiv individ. – Termen arketyp är hämtad från litteraturforskning och psykologi: en typ av person eller annan företeelse som återkommer i många sammanhang – hjälten, jungfrun, grottan – På engelska: archetype.

[systemutveckling] [16 maj 2022]

Dagens ord: 2022-07-01